Music Classes

Matara
Music Classes
712,659,881

Music Classes ( Online zoom classes are available )

Eastern Music (පෙරදිග සංගීතය)and Western Music (බටහිර සංගීතය) – Theory and practical

Grade 1- 5
Grafe 5 – 10
O.l and A.l – Eastern music and Western music (Theory and practical )
සංගීත භාණ්ඩ වාදනය – මුල සිට සරලව ( වයස් භේදයකින් තොරව )

වයලින් 🎻
ගිටාර් 🎸
මාැන්ඩලින්
Key board