13” Rim

Mawanella, Kegalle, Sabaragamuwa Province, Sri Lanka
714,681,591

13” dura thau rim 2k thiye ekak 4000rs

13” laga thau rim 1k thiye 2000rs