සාමාන්‍ය සහයකයින්

Colombo, Colombo, Western Province, Sri Lanka
777,661,409

ආකර්ශනීය වැටුප් සහිත සුරක්ශිත රැකියාවක් කොළඹ අවටින් සොයන්නේද ?

* බෝනස් (ප්‍රසාද දීමනා) , අමතර දීමනා ,පැමිනීමේ දීමනා .

*නවාතැන් පහසුකම්

*උදේ ආහාරය නොමිලේ (දිවා හා රාත්‍රී ආහාර සහන මිලට)

*විනෝද උත්සව සදහා සහභාගී වීමේ අවස්තාව

*ආයතනයේ ක්‍රීඩා සමාජයට එක්වීමට අවස්තාව

*සෑම මසකම තේ කිලෝ 1 1/2 ක් නොමිලේ

*ස්ථිර වීමෙන් පසු රක්ශන පහසුකම්

*සියලුම ව්‍යවස්ථාපිත දීමනා

*පුහුනුවෙන් පසු ඉහල තනතුරුවලට උසස්වීම්

දීප්තිමත් හෙට දවසකට සුරක්ශිත රැකියාවක් සදහා එක්වන්නට ඔබට කෙරෙන සුහද ආරාධනයයි.

අමතන්න – 077 766 1409

077 374 5072