ඩිලිවරි රයිඩර්-අම්බලන්තොට ශාඛාව

Sri Jayawardenepura Kotte, Colombo, Western Province, Sri Lanka
761,413,411

බෙදාහැරීමේ නියෝජිතයින්

ඔබත් ජීවිතය ජයගන්න සොයන කෙනෙක් ද?

දිවයිනේ ප්‍රසිද්ධ බෙදාහැරීමේ සමාගමක බෙදාහැරීමේ නියෝජිතවරයෙකු ලෙස කටයුතු කර මසකට රු. 50,000/=ක් ඉපැයීමට ඔබත් කැමති ද?

ඔබත්…..

o වයස අවු. 18ට වැඩි

o වලංගු රියදුරු බලපත්‍රයක්

o යතුරු පැදියක් / ත්‍රීරෝද රථයක්

o ස්මාර්ට් ජංගම දුරකථනයක් (Smart Phone) හිමි අයෙක් නම්..,

මේ අනගි අවස්ථාව ඔබටයි.

ඉහත සුදුසුකම් සපුරාලන ඔබ සඳහා…

o ඉහළ වැටුපක් සමඟ ස්ථීර රැකියාවක්

o කාර්යාලීය සිම්පතක්

o වාහන දීමනාව

o දක්ෂතාවය මත ඉහළ කොමිස් මුදලක්

ඔබත් උනන්දුවෙන් හා කැපවීමෙන් කටයුතු කිරීමට කැමැති අයෙකු නම් පහත දුරකථන අංකය අමතන්න.

0761 413 474-නිලංග