කර්මාන්තශාලා ඇසුරුම් අංශ සේවක / සේවිකා - පොලොන්නරුව

Polonnaruwa, Polonnaruwa, North Central Province, Sri Lanka
771,142,650

සීදුව / මීගමුව / කටුනායක ආශ්‍රිතව පිහිටි

බිස්කට් / බීම / ජෑම් / චොකලට් / කේක් / සොසේජස් / යෝගට් / අයිස් ක්‍රීම් / ටොෆි කර්මාන්තශාලාවන්හි

නිෂ්පාදන / ලේබල් / ඇසුරුම් අංශයන්ට සේවක /සේවිකාවන් බදවා ගැනේ.

සුදුසුකම් :-

⚈වයස 18 – 45

⚈පිරිමි / ගැහැණු

⚈අධ්‍යාපන සුදුසුකම් අවශ්‍ය නොවේ

ප්‍රතිලාභ :-

⚈දිනකට 1600 – 1800/- දක්වා

⚈මාසිකව 45,000/- දක්වා

⚈අතිකාල දීමනා

⚈ETF/EPF දීමනා

➤ ආහාර / නවාතැන් සැපයේ

➤ යහළුවන් / කණ්ඩායම් / විවාහකයින් බදවා ගැනේ

පුරප්පාඩු සීමිත බැවින් අදම අමතන්න

පැමිණි දිනම රැකියාවට

වැඩි විස්තර සදහා අමතන්න – 0771142650

(වැඩි විස්තර දැනගැනීමට CALL EMPLOYER CLICK කර එහි ඇති දුරකථන අංකය හරහා විමසන්න)