කර්මාන්තශාලා ඇසුරුම් අංශ සේවක / සේවිකා - වාද්දුව

Wadduwa, Kalutara, Western Province, Sri Lanka
777,119,773

රැකියාවක් සොයනවාද…

කළුතර / වාද්දුව / පානදුර / බණ්ඩාරගම ආශ්‍රිතව පිහිටි

නුඩ්ල්ස් / බිස්කට් / සෝයා / යෝගට් / සුවද විලවුන් / කාඩ්බෝඩ් නිෂ්පාදන කර්මාන්තශාලාවන්හි

ලේබල් / ඇසුරුම් අංශයන්ට සේවක /සේවිකාවන් බදවා ගැනේ.

සුදුසුකම් :-

⚈වයස 17 – 45

⚈පිරිමි / ගැහැණු

⚈අධ්‍යාපන සුදුසුකම් අවශ්‍ය නොවේ

ප්‍රතිලාභ :-

⚈දිනකට 1200 – 2600/- දක්වා

⚈මාසිකව 50,000/- දක්වා

⚈අතිකාල දීමනා

⚈ETF/EPF දීමනා

➤ ආහාර / නවාතැන් / ප්‍රවාහනය සැපයේ

➤ යහළුවන් / කණ්ඩායම් / විවාහකයින් බදවා ගැනේ

➤ මෙවර O/L පෙනීසිටි ඔබටද අයදුම් කල හැකිය

පුරප්පාඩු සීමිත බැවින් අදම අමතන්න

පැමිණි දිනම රැකියාවට

වැඩි විස්තර සදහා අමතන්න – 0777119773

(වැඩි විස්තර දැනගැනීමට CALL EMPLOYER CLICK කර එහි ඇති දුරකථන අංකය හරහා විමසන්න)