කර්මාන්තශාලා ඇසුරුම් අංශ සේවක / සේවිකා -

Hanwella, Colombo, Western Province, Sri Lanka
777,119,773

අනගි රැකියා අවස්ථාවක් ඔබටත්…

දින / සති /මාසික වැටුප් සමගින්

හංවැල්ල / පාදුක්ක / කඩුවෙල / හෝමාගම ආශ්‍රිතව පිහිටි

නුඩ්ල්ස් / බිස්කට් / කේක් / ටොෆි / සෝයා / ටිපිටිප් / ජුජුබ්ස් / මාස්මිලොස් / මාගරින් / සොසේජස් / කිරිපිටි / යෝගට් / චීස් / අයිස් ක්‍රීම් / පලතුරු / ප්‍රින්ටින් / වතුර බෝතල් / රබර් බෑන්ඩ් / පාවහන් / ප්ලාස්ටික් නිෂ්පාදන කර්මාන්තශාලාවන්හි

ලේබල් / ඇසුරුම් අංශයන්ට සේවක /සේවිකාවන් බදවා ගැනේ.

සුදුසුකම් :-

⚈වයස 17 – 50

⚈පිරිමි / ගැහැණු

⚈අධ්‍යාපන සුදුසුකම් අවශ්‍ය නොවේ

ප්‍රතිලාභ :-

⚈දිනකට 3000/- දක්වා

⚈මාසිකව 50,000/- දක්වා

⚈අතිකාල දීමනා

⚈ETF/EPF දීමනා

➤ ආහාර / නවාතැන් / ප්‍රවාහනය සැපයේ

➤ යහළුවන් / කණ්ඩායම් / විවාහකයින් බදවා ගැනේ

පුරප්පාඩු සීමිත බැවින් අදම අමතන්න

පැමිණි දිනම රැකියාවට

වැඩි විස්තර සදහා අමතන්න – 0777119773

(වැඩි විස්තර දැනගැනීමට CALL EMPLOYER CLICK කර එහි ඇති දුරකථන අංකය හරහා විමසන්න) හංවැල්ල