කර්මාන්තශාලා ඇසුරුම් අංශ සේවක / සේවිකා - මැදිරිගිරිය

Medirigiriya, Polonnaruwa, North Central Province, Sri Lanka
772,430,091

මෙන්න අනගි අවස්ථාවක් ඔබටත්…

සති /මාසික වැටුප් සමගින්

කුරුණෑගල / පැලියගොඩ / රත්මලාන ආශ්‍රිතව පිහිටි

නුඩ්ල්ස් / බිස්කට් / සෝයා / පිටිකළ පොල්කිරි / අත් ග්ලවුස් / පෝසිලේන් / රෙදිපිළි / ප්ලාස්ටික් / කේක් / සොසේජස් නිෂ්පාදන කර්මාන්තශාලාවන්හි

ලේබල් / ඇසුරුම් අංශයන්ට සේවක /සේවිකාවන් බදවා ගැනේ.

සුදුසුකම් :-

⚈වයස 18 – 50

⚈පිරිමි / ගැහැණු

⚈අධ්‍යාපන සුදුසුකම් අවශ්‍ය නොවේ

ප්‍රතිලාභ :-

⚈දිනකට 1300 – 1800/- දක්වා

⚈මාසිකව 48,000/- දක්වා

⚈අතිකාල දීමනා

⚈ETF/EPF දීමනා

➤ආහාර / නවාතැන් සැපයේ

➤යහළුවන් / කණ්ඩායම් / විවාහකයින් බදවා ගැනේ

පුරප්පාඩු සීමිත බැවින් අදම අමතන්න

පැමිණි දිනම රැකියාවට

වැඩි විස්තර සදහා අමතන්න – 0772430091

(වැඩි විස්තර දැනගැනීමට CALL EMPLOYER CLICK කර එහි ඇති දුරකථන අංකය හරහා විමසන්න)