කර්මාන්තශාලා ඇසුරුම් අංශ සේවක / සේවිකා - මතුගම

Matugama, Kalutara, Western Province, Sri Lanka
774,433,702

මෙන්න අනගි අවස්ථාවක්…

සති /මාසික වැටුප් සමගින්

කළුතර / පානදුර / හොරණ ආශ්‍රිතව පිහිටි

නුඩ්ල්ස් / බිස්කට් / සෝයා / සුවද විලවුන් / ප්‍රින්ටින් / කාඩ්බෝඩ් නිෂ්පාදන කර්මාන්තශාලාවන්හි

ලේබල් / ඇසුරුම් අංශයන්ට සේවක /සේවිකාවන් බදවා ගැනේ.

සුදුසුකම් :-

⚈වයස 17 – 45

⚈පිරිමි / ගැහැණු

⚈අධ්‍යාපන සුදුසුකම් අවශ්‍ය නොවේ

ප්‍රතිලාභ :-

⚈දිනකට 1200 – 2000/- දක්වා

⚈මාසිකව 48,000/- දක්වා

⚈අතිකාල දීමනා

⚈ETF/EPF දීමනා

➤ ආහාර / නවාතැන් / ප්‍රවාහනය සැපයේ

➤ යහළුවන් / කණ්ඩායම් / විවාහකයින් බදවා ගැනේ

පුරප්පාඩු සීමිත බැවින් අදම අමතන්න

පැමිණි දිනම රැකියාවට

වැඩි විස්තර සදහා අමතන්න – 0774433702

(වැඩි විස්තර දැනගැනීමට CALL EMPLOYER CLICK කර එහි ඇති දුරකථන අංකය හරහා විමසන්න)