ඇසුරුම් සේවක/සේවිකාවන් - කටුගස්තොට

Katugastota, Kandy, Central Province, Sri Lanka
770,134,726

…රැකියා හිගයක් ලග….ලගම,,,,,සීමිත පුරප්පාඩු ………

(ආහාර / නවාතැන් පහසුකම් සමග)

මාසික වැටුප් සමගින් අනගි රැකියාවක් ”

බීම,ජෑම්,සබන්,සුවඳ විලවුන්,බිස්කට්,පපඩම්,නූඩ්ල්ස්, සොසේජස්,ප්‍රින්ටින්,වතුර බිස්කට් / නුඩ්ල්ස් / ජෑම් / සොසේජස් / සබන් / බුරුසු / පිටිකළ පොල්කිරි / ප්ලාස්ටික් / අත් ග්ලවුස් / තේ කොළ / රෙදිපිළි / කාඩ්බෝඩ් නිෂ්පාදන බෝතල් නිෂ්පාදන කර්මාන්තශාලාවන්ට,

# සුදුසුකම් :

【~】- වයස අවුරුදු 17 -50 පුහුණු-නුපුහුණු ගැහැණු පිරිමි සේවකයන් සදහා ඇබෑර්තු

【~】- දිනක වැටුප – 1300/= – 3000/=

【~】- දින , සති , මාසික වැටුප් වශයෙන්

【~】- මාසික වැටුප – 55000/=

【~】- OT දීමනා සහිතයි.

【~】- ETF/EPF සහිතයි.

【~】- සේවා කාලය ( පැය 8/ 12/24)

【~】-ආහාර / නවාතැන් පහසුකම් සැපයේ.

【~】-යහලුවන්/විවාහකයින් කණ්ඩායම් එකම ආයතනයකට එකම නවාතැනට

【~】-දුරපලාත් වලින්ද බදවා ගැනේ

【~】-පැමිණි දිනම රැකියාවට යොමු කෙරේ.

【~】- අවශ්‍ය පරිදි දිවා සේවා මුර හෝ රාත්‍රි සේවා මුර සේවය කල හැක.

සුදුසුකම් හා පළපුරුද්ද මත වෙනත් අංශ වෙත යොමු කෙරේ.0770134726 / 0770134727/ 0770134728